Przedszkole promuje zdrowy styl życia i aktywność ruchową w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno-kulturalnym.


Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. Pełnimy rolę wspierająca i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami. Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną.